Tham khảo thủ tục

Visa nhập cảnh - gia hạn visa

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC (tham khảo) Chi tiết

Thẻ tạm trú

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC (tham khảo) Chi tiết

Giấy phép lao động

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC (tham khảo) Chi tiết

Giấy miễn visa

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC (tham khảo) Chi tiết

Hộ chiếu Việt Nam

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CẤP HỘ CHIẾU KHÔNG GẮN CHIP ĐIỆN TỬ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA (tham khảo) Chi tiết

Lý lịch tư pháp

[Trang đang cập nhật] Chi tiết

Thủ tục thẻ APEC (ABTC)

Các trường hợp được xét cho phép sử dụng thẻ APEC đối với doanh nghiệp Việt Nam. Chi tiết

Thủ tục thẻ thường trú

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC (tham khảo) Chi tiếtTìm nhanh