Hồ sơ cơ bản:

1. Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú – Mẫu NA6 (download).

2. Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú – Mẫu NA8 (download).

3. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

4. Một trong những giấy tờ chứng minh đang làm việc tại Việt Nam:

- Giấy xác nhận thành viên góp vốn trong doanh nghiệp

- Giấy phép lao động

5. 02 ảnh – size 2x3

6. Giấy chứng nhận đăng ký tạm trú tại địa phương.

7. Hộ chiếu của người nước ngoài

Ghi chú: Vợ/Con người nước ngoài đi kèm, bổ sung Giấy hôn thú/khai sinh đã được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật - công chứng.

- Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

- Người nước ngoài là thành viên trong hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

- Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trừ người đại diện theo ủy quyền)

- Người nước ngoài có giấy phép lao động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, văn phòng đại diện các công ty nước ngoài;

- Chuyên gia, sinh viên, học viên, đang làm việc, học tập theo các chương trình, dự án quốc gia ký kết giữa các Bộ, Ngành được Chính phủ phê duyệt;

- Thân nhân của người được cấp thẻ gồm: cha, mẹ, vợ, chồng, con.

 

 

 

» Tư vấn/hướng dẫn hồ sơ miễn phí    

VisaInfo.vn | Phone: 028-88868680 | Mobile: 0903858656