DỊCH VỤ - VISA NHẬP CẢNH VIỆT NAM 

DU LỊCH | THƯƠNG MẠI | CÔNG TÁC | LAO ĐỘNG | ĐẦU TƯ | THĂM THÂN NHÂN | DU HỌC

  

1. E-VISA/VISA ĐIỆN TỬ (E-VISA) - KÝ HIỆU EV

Loại visa: E-visa cho thương mại/du lịch - Nhập cảnh Việt Nam một lần (single visa):

1,041,000Đ

($42)

Thời gian tiến hành: 5 ngày làm việc
Hiệu lực visa: 3 tháng/một lần
Ký hiệu visa: EV

  

Loại visa: E-visa cho thương mại/du lịch - Nhập cảnh Việt Nam nhiều lần (multiple visa):

1,785,000Đ

($72)

Thời gian tiến hành: 5 ngày làm việc
Hiệu lực visa: 3 tháng/nhiều lần
Ký hiệu visa: EV

 

› Nơi nhận visa: Các sân bay quốc tế/cửa khẩu đường không Việt Nam, cửa khẩu đường bộ, cửa khẩu đường biển.

 

 Dịch vụ trên bao gồm:

» Tư vấn hồ sơ - nộp và nhận kết quả thay

» Nhận và trả hồ sơ tận nơi.

» Đã bao gồm lệ phí visa/ Lệ phí cơ quan xuất nhập cảnh

» Phí dịch vụ

× Phí dịch vụ khẩn được cộng thêm. 

 

2. VISA THƯƠNG MẠI | CÔNG TÁC | LAO ĐỘNG (KÝ HIỆU DN1, LĐ2)

> Nơi nhận visa: Đại sứ quán / Lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài:

1,488,000Đ

(60$)

Thời gian tiến hành: 5 ngày làm việc
Hiệu lực visa: 3 tháng
Loại visa: Nhập cảnh Việt Nam nhiều lần
Ký hiệu visa: DN1/LĐ2

 

> Nơi nhận visa: Các sân bay quốc tế Việt Nam (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng...):

1,860,000Đ

($75)

Thời gian tiến hành: 5 ngày làm việc
Hiệu lực visa: 3 tháng
Loại visa: Nhập cảnh Việt Nam nhiều lần
Ký hiệu visa: DN1/LĐ2

 

> Nhận visa tại cửa khẩu Mộc Bài, Hữu Nghị... : Vui lòng liên hệ 090 3858656

 

3. VISA CẤP CHO NHÀ ĐẦU TƯ (KÝ HIỆU ĐT)

4. VISA CẤP CHO THÂN NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (KÝ HIỆU TT) 

5. VISA CẤP CHO NGƯỜI NHẬP CẢNH THỰC TẬP, HỌC TẬP, HỘI THẢO (KÝ HIỆU DH, HN)  

 

 Dịch vụ trên bao gồm:

» Tư vấn hồ sơ - Hỗ trợ đăng ký/nộp hồ sơ online

» Nhận và trả hồ sơ tận nơi.

» Lệ phí cơ quan xuất nhập cảnh

» Phí dịch vụ

× Không bao gồm lệ phí tem visa

× Phí dịch vụ khẩn được cộng thêm 

 

Link liên quan »

› Đại sứ quán/Lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài

› Danh sách các cửa khẩu nhận E-visa Việt Nam

Xem thêm »

› Hồ sơ cơ bản

 

Vui lòng liên hệ:

VisaInfo.vn | Phone: 028-88868680 | Mobile: 090 3858656

» Tư vấn/hướng dẫn hồ sơ miễn phí