CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG CỦA VISAINFO.VN

Thông tin cá nhân của khách hàng trên visainfo.vn được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của visainfo.vn.

Việc cung cấp thông tin về dịch vụ đăng ký visa trên trang visainfo.vn bao gồm: họ tên, email, và một vài thông tin khác… đây là các thông tin để visainfo.vn đăng ký dịch vụ visa với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và liên hệ với người dùng đăng ký dịch vụ trên.

Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích liên hệ và trao đổi về dịch vụ khách hàng giao dịch tại visainfo.vn

Chúng tôi không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ khách hàng.

Trân trọng.