Mẫu NA6 - Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài