DỊCH VỤ - TƯ VẤN HỒ SƠ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

1. CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

3,550,000Đ

($140)

Thời gian tiến hành: 4 tuần làm việc
Hiệu lực giấy phép: 2 năm

∴ Dịch vụ trên bao gồm:

» Tư vấn hồ sơ - Hỗ trợ đăng ký/nộp hồ sơ

» Nhận và trả hồ sơ tận nơi (TP.HCM)

» Lệ phí cơ quan cấp giấy phép lao động

» Phí dịch vụ 

× Không bao gồm phí hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật, công chứng hồ sơ

 

2. GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

3. XIN XÁC NHẬN MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

4. HƯỚNG DẪN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP (MIỄN PHÍ) 

5. DỊCH VỤ HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ, DỊCH THUẬT - CÔNG CHỨNG HỒ SƠ   

 

Câu hỏi thường gặp

HỒ SƠ (MANG TÍNH THAM KHẢO)

1. Văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao dộng nước ngoài - Mẫu số 01/PLI.

2. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài - Mẫu số 11/PLI. 

3. Giấy khám sức khỏe (được cấp trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ).

4. Phiếu lý lịch tư pháp (được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ).

5. Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật.

6. Xác nhận kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc.

7. 02 ảnh màu (4X6, ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

8. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị.

Điều kiện để được gia hạn giấy phép lao động:

1. Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

2. Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài quy định tại Điều 4 hoặc Điều 5 Nghị định này.

3. Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

(Nguồn: Nghị định 152/2020/NĐ-CP)

Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức.  

(Nguồn: Nghị định 152/2020/NĐ-CP) 

Giám đốc điều hành là người thuộc một trong  các trường hợp sau  đây:

a) Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh  nghiệp.

b) Người đứng đầu và trực tiếp điều hành ít nhất một lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

(Nguồn: Nghị định 152/2020/NĐ-CP)

Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

(Nguồn: Nghị định 152/2020/NĐ-CP)

Lao động kỹ thuật là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây:  

a) Được đào tạo ít nhất 1 năm và có ít nhất 3 năm kinh  nghiệm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam. 

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

(Nguồn: Nghị định 152/2020/NĐ-CP)

___________________________

Xem thêm »

» Thẻ tạm trú

» Lý lịch tư pháp | » Hợp pháp hóa lãnh sự

 

» Tư vấn/hướng dẫn hồ sơ miễn phí   

VisaInfo.vn - Phone: 028-888 68680 - Mobile: 090 3858656