DỊCH VỤ - GIẤY MIỄN VISA VIỆT NAM

2,976,000Đ

($120)

Thời gian tiến hành: 6 ngày làm việc
Hiệu lực giấy miễn: 5 năm

 ∴ Dịch vụ trên bao gồm:

» Tư vấn hồ sơ - Hỗ trợ đăng ký/nộp hồ sơ online

» Nhận và trả hồ sơ tận nơi (TP.HCM)

» Lệ phí cơ quan xuất nhập cảnh

» Phí dịch vụ

× Phí dịch vụ khẩn được cộng thêm

_________________________________

Xem thêm »

» Visa nhập cảnh Việt Nam | » Gia hạn visa 

» Giấy phép lao động | » Thẻ tạm trú

 

» Tư vấn/hướng dẫn hồ sơ miễn phí  

VisaInfo.vn | Phone: 028-888 68680 | Mobile: 090 3858656