Loại visa

Số lần nhập cảnh

Ký hiệu

Lệ phí tem visa

1 tháng – du lịch

Một lần

DL

25 USD

3 tháng – du lịch

Một lần

DL

25 USD

3 tháng – du lịch

Nhiều lần

DL

50 USD

3 tháng – thương mại

Một lần

DN

25 USD

3 tháng – thương mại

Nhiều lần

DN

50 USD

6 tháng – thương mại

Nhiều lần

DN

95 USD

 

Vui lòng liên hệ:

VisaInfo.vn Phone: (028) 3862-3682 | Mobile: (+84) 903-858-656

_________________________

Xem thêm » 

» Đăng ký visa online

» Các nước được miễn visa

» Giấy miễn visa (5 năm)

» Ký hiệu visa

» Đại sứ quán / Lãnh sự quán VN tại nước ngoài

» Gia hạn visa

» Thẻ tạm trú

» Giấy phép lao động