Loại visa/Thẻ tạm trú Số lần nhập cảnh Ký hiệu Lệ phí
Visa 1 tháng – E-visa/Du lịch Một lần EV/DL 25 USD
Visa 3 tháng – Làm việc Một lần DN1 25 USD
Visa 3 tháng – Làm việc Nhiều lần DN1 50 USD
Visa 3 tháng – Lao động Một lần LĐ2 25 USD
Visa 3 tháng – Lao động Nhiều lần LĐ2 50 USD
Visa 6 tháng – Lao động Nhiều lần LĐ2 95 USD
Visa 1 năm –  Lao động Nhiều lần LĐ2 135 USD
Thẻ tạm trú - 02 năm Nhiều lần LĐ2 145 USD
Thẻ tạm trú - 05 năm Nhiều lần ĐT 155 USD

 

Vui lòng liên hệ:

VisaInfo.vn | Phone: (+028) 88.86.86.80 | Mobile: 0903.858.656

_________________________

Xem thêm » 

» Gia hạn visa

» Thẻ tạm trú

» Giấy phép lao động

» Giấy miễn visa (5 năm)