PHÍ & LỆ PHÍ XUẤT NHẬP CẢNH

Loại visa/Thẻ tạm trú Số lần nhập cảnh Lệ phí
1 tháng Một lần 25 USD
3 tháng Một lần 25 USD
3 tháng Nhiều lần 50 USD
1 năm Nhiều lần 135 USD
Thẻ tạm trú - 2 năm Nhiều lần 145 USD
Thẻ tạm trú - 3 năm Nhiều lần 155 USD
Thẻ tạm trú - 5 năm Nhiều lần 155 USD

____________________________________________

Xem thêm » 

» Visa nhập cảnh Việt Nam

» Gia hạn visa | » Giấy miễn visa (5 năm)

» Giấy phép lao động | » Thẻ tạm trú

 

» Tư vấn/hướng dẫn hồ sơ miễn phí   

VisaInfo.vn - Phone: 028-888 68680 | Mobile: 0903 858656