DỊCH VỤ - THẺ TẠM TRÚ  

5,456,000Đ

($220)

Thời gian tiến hành: 6 ngày làm việc
Hiệu lực thẻ: 2 năm

 ∴ Dịch vụ trên bao gồm:

» Tư vấn hồ sơ - Hỗ trợ đăng ký/nộp hồ sơ online

» Nhận và trả hồ sơ tận nơi (TP.HCM)

» Lệ phí cấp thẻ tạm trú

» Phí dịch vụ

× Không bao gồm phí hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật, công chứng hồ sơ

_______________________________ 

Xem thêm »

» Gia hạn visa | » Giấy miễn visa 5 năm 

» Giấy phép lao động

 

» Tư vấn/hướng dẫn hồ sơ miễn phí   

VisaInfo.vn | Phone: 028-88868680 | Mobile: 090 3858656