Trợ giúp

Visa

Hỏi - Đáp Visa Chi tiết

Đại sứ quán các nước Châu Á tại Việt Nam

Đại sứ quán các nước Châu Á tại Việt Nam Chi tiết

Tờ khai nhập cảnh - Mẫu M3

Tờ khai nhập cảnh - Mẫu M3

Visa nhập cảnh - gia hạn visa

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC (tham khảo) Chi tiết

Lệ phí visa

Lệ phí xin cấp visa thị thực, thẻ tạm trú, thường trú cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định mới được áp dụng từ ngày 15/11/2015 Chi tiết

Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài

Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài Chi tiết

Ký hiệu visa

CÁC KÝ HIỆU CỦA VISA Chi tiết

Thẻ tạm trú

Hỏi - Đáp Thẻ tạm trú Chi tiết

Cấp gia hạn visa - Mẫu NA5

Cấp gia hạn visa - Mẫu N5

Giá trị sử dụng của visa

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG VÀ HÌNH THỨC CỦA VISA Chi tiết

Thẻ tạm trú

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC (tham khảo) Chi tiết

Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam

Danh sách cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, tại Việt Nam Chi tiết

Thanh toán phí dịch vụ

[Phí dịch vụ - Trang đang cập nhật] Chi tiết

Giấy phép lao động

Hỏi - Đáp Giấy phép lao động Chi tiếtTìm nhanh