Trợ giúp

Mẫu NA19 - Công văn đề nghị cấp tài khoản điện tử

Mẫu NA19 - Công văn đề nghị cấp tài khoản điện tử

Visa nhập cảnh - Gia hạn visa

HƯỚNG DẪN/THAM KHẢO THỦ TỤC - VISA NHẬP CẢNH VIỆT NAM Chi tiết

Mẫu NA16 - Công văn giới thiệu con dấu, chữ ký

Mẫu NA16 - Công văn giới thiệu con dấu, chữ ký

Đại sứ quán/Lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam

Danh sách cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, tại Việt Nam Chi tiết

Mẫu NA2 - Công văn đề nghị xét duyệt người nước ngoài nhập cảnh

Mẫu NA2 - Công văn đề nghị xét duyệt người nước ngoài nhập cảnh

Mẫu NA9 - Tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực

Mẫu NA9 - Tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực