TRỢ GIÚP

Mẫu NA19 - Công văn đề nghị cấp tài khoản điện tử

Mẫu NA19 - Công văn đề nghị cấp tài khoản điện tử

Visa Việt Nam

hoi-dap-visa-viet-nam Chi tiết

Visa nhập cảnh - Gia hạn visa

HƯỚNG DẪN/THAM KHẢO THỦ TỤC - VISA NHẬP CẢNH VIỆT NAM Chi tiết

Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài

Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài Chi tiết

Mẫu NA16 - Công văn giới thiệu con dấu, chữ ký

Mẫu NA16 - Công văn giới thiệu con dấu, chữ ký

Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam

Danh sách cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, tại Việt Nam Chi tiết

Mẫu NA2 - Công văn đề nghị xét duyệt nhập cảnh

Mẫu NA2 - Công văn đề nghị xét duyệt nhập cảnh

Mẫu NA9 - Tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực

Mẫu NA9 - Tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực