Trợ giúp

Mâu NA2 - Công văn xin nhập cảnh Việt Nam

Mẫu NA2 hay còn gọi là công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh Chi tiết

Đại sứ quán các nước Châu Á tại Việt Nam

Đại sứ quán các nước Châu Á tại Việt Nam Chi tiết

Tờ khai nhập cảnh - Mẫu M3

Tờ khai nhập cảnh - Mẫu M3

Visa nhập cảnh - gia hạn visa

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC (tham khảo) Chi tiết

Lệ phí visa

Lệ phí xin cấp visa thị thực, thẻ tạm trú, thường trú cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định mới được áp dụng từ ngày 15/11/2015 Chi tiết

Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài

Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài Chi tiết

Ký hiệu visa

CÁC KÝ HIỆU CỦA VISA Chi tiết

Cấp gia hạn visa - Mẫu NA5

Cấp gia hạn visa - Mẫu N5

Giá trị sử dụng của visa

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG VÀ HÌNH THỨC CỦA VISA Chi tiết

Thẻ tạm trú

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC (tham khảo) Chi tiết

Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam

Danh sách cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, tại Việt Nam Chi tiết