Thông tin hữu ích

Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài

Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài Chi tiết

Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam

Danh sách cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, tại Việt Nam Chi tiết

Các nước được miễn visa Việt Nam

Các nước được miễn visa Việt Nam Chi tiết

Thủ tục hải quan

Thủ tục hải quan cho người xuất nhập cảnh gồm các hàng hóa được mang hoặc không được mang theo khi xuất nhập cảnh. Chi tiết

Hành lý được miễn thuế

Các hành lý của người xuất, nhập cảnh được miễn thuế Chi tiết