Câu hỏi thường gặp

Lệ phí visa

Lệ phí xin cấp visa thị thực, thẻ tạm trú, thường trú cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định mới được áp dụng từ ngày 15/11/2015 Chi tiết

Ký hiệu visa

CÁC KÝ HIỆU CỦA VISA Chi tiết

Giá trị sử dụng của visa

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG VÀ HÌNH THỨC CỦA VISA Chi tiết

Tỷ giá thanh toán

[Trang đang cập nhật] Chi tiết