Câu hỏi thường gặp

Mâu NA2 - Công văn xin nhập cảnh Việt Nam

Mẫu NA2 hay còn gọi là công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh Chi tiết

Lệ phí visa

Lệ phí xin cấp visa thị thực, thẻ tạm trú, thường trú cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định mới được áp dụng từ ngày 15/11/2015 Chi tiết

Ký hiệu visa

CÁC KÝ HIỆU CỦA VISA Chi tiết

Giá trị sử dụng của visa

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG VÀ HÌNH THỨC CỦA VISA Chi tiết