CHÂU Á | CHÂU ÂU | CHÂU PHI | CHÂU MỸ 

 


1. AUSTRALIA

- Ha Noi
Add: 8 Dao Tan St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3774 0100 | Fax: (84-24) 3774 0111 

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 20th floor, Vincom Center, 45A Ly Tu Trong St., Dist. 1
Tel: (84-28) 3521 8100 | Fax: (84-28) 3521 8101 | Email: hchiaustralianconsulategeneral@dfat.gov.au 

_____

2. NEW ZEALAND

-  Ha Noi
Add: Room 504, 5th floor , 63 Ly Thai To St., Hoan Kiem Dist
Tel: (84-24) 3824 1481 | Fax: (84-24) 3824 1480 | Email: nzembassy.hanoi@mft.net.nz 

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: Suite 804, 8th floor, Metropolitan Building, 235 Dong Khoi St., Dist. 1
Tel: (84-28) 3822 6907 | Fax: (84-28) 3822 6905

(Nguồn: Bộ ngoại giao)

_________________________

Xem thêm »

»  Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài

»  Đại sứ quán các nước Châu Á tại Việt Nam 

»  Đại sứ quán các nước Châu Âu tại Việt Nam

»  Đại sứ quán các nước Châu Phi tại Việt Nam

»  Đại sứ quán các nước Châu Mỹ tại Việt Nam