CHÂU Á | CHÂU ÂU CHÂU MỸ | CHÂU ÚC

 


1. ALGERIA

Ha Noi
Add: 13 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3825 3865 | Fax: (84-24) 3826 0830 | Email: ambassade@algerie.vn 


2. ANGOLA

Ha Noi
Add: A19 - 21, D5 Vuon Dao St., Tay Ho Dist.
Tel: (84-24) 6258 3559 | Fax: (84-24) 6258 3504 


3. EGYPT

Ha Noi
Add: 63 To Ngoc Van Road, Tay Ho Dist.
Tel: (84-24) 3829 4999 | Fax: (84-24) 3829 4997 | Email: egyembhanoi@yahoo.com 


4. LIBYA

Ha Noi
Add: 298B Kim Ma St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3845 3379 |Fax: (84-24) 3845 4977 | Email: libyanembassy.hanoi@gmail.com 


5. MOROCCO

Ha Noi
Add: 9 Chu Van An St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3734 5586 | Fax: (84-24) 3734 5589 | Email: morocco.info@fpt.vn 


6. MOZAMBIQUE 

Ha Noi
Add: 305 – 308 A2 Bulding, Van Phuc Diplomatic Compound, 298 Kim Ma St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 6268 4888 | Fax: (84-24) 6269 4999


7. NIGERIA

Ha Noi
Add: Villa No 44/1 Van Bao St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3726 3610 | Fax: (84-24) 3726 3615 | Email: nigembvn@yahoo.com 


8. SOUTH AFRICA

- Ha Noi
Add: 3rd floor, Central Building, 31 Hai Ba Trung St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3936 2000 | Fax: (84-24) 3936 1991 | Email: admin.hanoi@dirco.gov.za  

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 80 Vo Van Tan St., Dist.3
Tel: (84-28) 3823 8556 | Fax: (84-28) 3823 8557 | Email: savisa2009@gmail.com 


9. SEYCHELLES

Ha Noi (Consulate)
Add: 9B Da Tuong St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3942 9266 | Fax: (84-24) 3942 9249


10. SUDAN

- Ha Noi
Add: 61 Ly Thuong Kiet St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3718 5911 | Fax: (84-24) 3718 5910 | Email: sdemhanoi@gmail.com 

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 194 No Trang Long St., Binh Thanh Dist.
Tel: (84-28) 3516 5062 | Fax: (84-28) 3516 5072

(Nguồn: Bộ ngoại giao) 

_________________________

Xem thêm »

»  Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài

»  Đại sứ quán các nước Châu Á tại Việt Nam 

»  Đại sứ quán các nước Châu Âu tại Việt Nam

»  Đại sứ quán các nước Châu Mỹ tại Việt Nam

»  Đại sứ quán các nước Châu Úc tại Việt Nam