DỊCH VỤ -  GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

1. CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

 

2. GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

 

3. DỊCH VỤ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP 

 

4. DỊCH VỤ HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ, DỊCH THUẬT - CÔNG CHỨNG HỒ SƠ   

 

 Các dịch vụ trên bao gồm:

» Tư vấn hồ sơ - Nộp và nhận kết quả thay.

» Nhận và trả hồ sơ tận nơi (TP.HCM).

» Phí dịch vụ - Lệ phí cấp Giấy phép lao động.

» Hồ sơ các công ty tại TP.HCM.

× Không bao gồm phí hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật, công chứng hồ sơ.

× Hồ sơ các công ty ngoài TP.HCM, phí dịch vụ được cộng thêm.

 

Vui lòng liên hệ:

VisaInfo.vn | Phone: (+028) 88.86.86.80 | Mobile: 0903.858.656

_______________________________

THÔNG TIN CHUNG

Những trường hợp cần xin giấy phép lao động:

Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau:

- Thực hiện hợp đồng lao động.

- Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp.

- Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề và y tế.

- Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng.

- Chào bán dịch vụ.

- Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Tình nguyện viên.

- Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

- Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật.

- Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

__________________________________________________

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC (tham khảo)

1. Văn bản đăng ký về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. – Mẫu số 01 (download)

2. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động. – Mẫu số 11 (download)

3. Phiếu lý lịch tư pháp.

4. Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, gám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

- Giấy tờ cho vị trí công việc là chuyên gia: văn bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành phù hợp; hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc tại Việt Nam.

- Giấy tờ cho vị trí công việc là lao động kỹ thuật: được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành được đào tạo; hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc tại Việt Nam.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe.

6. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

7. 02 ảnh màu – size 4x6, không đeo kính, phông trắng.

8. Bản sao các trang hộ chiếu.

 

_______________________________________________

Xem thêm »

» Dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp

» Hợp pháp hóa lãnh sự

» Thẻ tạm trú

» Visa nhập cảnh Việt Nam

» Gia hạn visa