DỊCH VỤ - GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

1. CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

2,976,000Đ

($120)

Thời gian tiến hành: 4 tuần làm việc
Hiệu lực giấy phép: 2 năm

 

 Dịch vụ trên bao gồm:

» Tư vấn hồ sơ - Hỗ trợ đăng ký/nộp hồ sơ online

» Nhận và trả hồ sơ tận nơi (TP.HCM)

» Lệ phí cơ quan cấp giấy phép lao động

» Phí dịch vụ 

× Không bao gồm phí hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật, công chứng hồ sơ

 

2. GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

3. XIN XÁC NHẬN MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

4. DỊCH VỤ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP 

5. DỊCH VỤ HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ, DỊCH THUẬT - CÔNG CHỨNG HỒ SƠ   

  

Vui lòng liên hệ:

VisaInfo.vn | Phone: 028-88868680 | Mobile: 090 3858656

» Tư vấn/hướng dẫn hồ sơ miễn phí   

_______________________________

 Xem thêm »

» Thẻ tạm trú

» Lý lịch tư pháp » Hợp pháp hóa lãnh sự