HƯỚNG DẪN THỦ TỤC (tham khảo)

1. VISA NHẬP CẢNH VIỆT NAM

+ Hồ sơ yêu cầu:

- Công văn đề nghị giải quyết nhập cảnh cho khách nước ngoài.

- Công văn giới thiệu chữ ký và mẫu dấu của doanh nghiệp bảo lãnh.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - sao y bản chính. 

2. GIA HẠN VISA

+ Hồ sơ yêu cầu:

- Tờ khai đề nghị cấp, gia hạn tạm trú - Mẫu NA5 (download)

- Giấy chứng nhận đăng ký tạm trú.

_________________________

I. GIÁ DỊCH VỤ - VISA NHẬP CẢNH VIỆT NAM  

1. Visa điện tử (E - Visa) - ký hiệu EV

› Nơi nhận visa: Các cửa khẩu và sân bay quốc tế Việt Nam

 

 Dịch vụ bao gồm:

» Tư vấn - Nộp & nhận kết quả thay.

» Nhận & trả hồ sơ tận nơi (TP.HCM).

» Phí dịch vụ - Lệ phí cơ quan xuất nhập cảnh.

» Không bao gồm lệ phí thị thực (lệ phí dán tem visa).

× Phí dịch vụ khẩn được cộng thêm.

 

2. Visa làm việc - ký hiệu DN1 & LĐ

› Nơi nhận visa: Đại sứ quán / Lãnh sự quán VN tại nước ngoài / Các sân bay quốc tế Việt Nam

 Dịch vụ bao gồm:

» Tư vấn - Nộp & nhận kết quả thay.

» Nhận & trả hồ sơ tận nơi (TP.HCM).

» Phí dịch vụ - Lệ phí cơ quan xuất nhập cảnh.

× Không bao gồm lệ phí thị thực (lệ phí dán tem visa).

× Phí dịch vụ khẩn được cộng thêm.

 

 II. GIÁ DỊCH VỤ - GIA HẠN VISA

 

 Dịch vụ bao gồm:

» Hồ sơ các công ty tại TP.HCM.

» Phí dịch vụ - Lệ phí dán tem visa .

» Tư vấn - Nộp & nhận kết quả thay.

» Nhận & trả hồ sơ tận nơi (TP.HCM).

× Hồ sơ các công ty ngoài TP.HCM, phí dịch vụ được cộng thêm.

× Phí dịch vụ khẩn được cộng thêm.

 

Vui lòng liên hệ:

VISAINFO.VN | Phone: (028) 3862-3684 | Mobile: +84 903-858-656

 _________________________

Xem thêm »

» Giấy miễn visa (5 năm)

» Thẻ tạm trú

» Giấy phép lao động