HƯỚNG DẪN/THAM KHẢO THỦ TỤC - GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

 

THÔNG TIN CHUNG

Những trường hợp cần xin giấy phép lao động:

Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau:

- Thực hiện hợp đồng lao động

- Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

- Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề và y tế

- Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng

- Chào bán dịch vụ

- Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

- Tình nguyện viên

- Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại

- Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật

- Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

_______________________________________________

Hồ sơ cơ bản:

1. Văn bản đăng ký về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài – Mẫu số 01/PLI (download)

2. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động – Mẫu số 11/PLI (download)

3. Phiếu lý lịch tư pháp

4. Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật

- Nhà quản lý:

Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức. 

- Giám đốc điều hành:

a) Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Người đứng đầu và trực tiếp điều hành ít nhất một lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Chuyên gia:

a) Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

- Lao động kỹ thuật:

a) Được đào tạo ít nhất 1 năm và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc mà người nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe

6. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

7. 02 ảnh màu – size 4x6, không đeo kính, phông trắng

8. Bản sao các trang hộ chiếu

 

Vui lòng liên hệ:

VisaInfo.vn | Phone: 028-88868680 | Mobile: 090 3858656

» Hướng dẫn thủ tục - Tư vấn hồ sơ miễn phí 

__________________________________

» Nhận file hướng dẫn hồ sơ chi tiết    

» Tư vấn hồ sơ miễn phí