Trợ giúp

Giá trị sử dụng của visa

Giá trị sử dụng của visa Chi tiết

Các nước được miễn visa Việt Nam

Các nước được miễn visa Việt Nam Chi tiết

Giấy miễn visa

HƯỚNG DẪN/THAM KHẢO THỦ TỤC - GIẤY MIỄN VISA Chi tiết

Mẫu NA1 - Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam

Mẫu NA1 - Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam

Thủ tục hải quan - Hành lý miễn thuế

Thủ tục hải quan cho người xuất nhập cảnh gồm các hàng hóa được mang hoặc không được mang theo khi xuất nhập cảnh. Chi tiết

Giấy phép lao động

HƯỚNG DẪN/THAM KHẢO THỦ TỤC - GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Chi tiết

Thẻ tạm trú

HƯỚNG DẪN/THAM KHẢO THỦ TỤC - THẺ TẠM TRÚ Chi tiết

Danh sách các cửa khẩu được nhập xuất cảnh bằng E-visa

Danh sách các cửa khẩu được nhập xuất cảnh bằng E-visa Chi tiết

Mẫu NA5 - Tờ khai cấp thị thực, gia hạn tạm trú

Mẫu NA5 - Tờ khai cấp thị thực, gia hạn tạm trú

Mẫu số 01/PLI - Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động

Mẫu số 01/PLI - Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động

Hộ chiếu Việt Nam

HƯỚNG DẪN/THAM KHẢO THỦ TỤC - HỘ CHIẾU VIỆT NAM Chi tiết