Thông tin hữu ích

Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài

Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Á Chi tiết

Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam

Danh sách cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, tại Việt Nam Chi tiết

Các nước được miễn visa Việt Nam

Các nước được miễn visa Việt Nam Chi tiết

Thủ tục hải quan

Thủ tục hải quan cho người xuất nhập cảnh gồm các hàng hóa được mang hoặc không được mang theo khi xuất nhập cảnh. Chi tiết

Hành lý được miễn thuế

Các hành lý của người xuất, nhập cảnh được miễn thuế Chi tiết

Đại sứ quán các nước Châu Úc tại Việt Nam

Đại sứ quán các nước Châu Úc tại Việt Nam Chi tiết

Đại sứ quán các nước Châu Phi tại Việt Nam

Đại sứ quán các nước Châu Phi tại Việt Nam Chi tiết

Đại sứ quán các nước Châu Mỹ tại Việt Nam

Đại sứ quán các nước Châu Mỹ tại Việt Nam Chi tiết

Đại sứ quán các nước Châu Âu tại Việt Nam

Đại sứ quán các nước Châu Âu tại Việt Nam Chi tiết

Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Úc

Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Úc Chi tiết

Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Phi

Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Phi Chi tiết

Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Mỹ

Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Mỹ Chi tiết

Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Âu

Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Âu, là châu lục nhỏ thứ hai thế giới về diện tích. Xét về dân số, Châu Âu đứng thứ 4 thế giới, sau Châu Á, Châu Mỹ và Châu Phi, chiếm khoảng 16% dân số thế giới. Chi tiếtDịch vụ khác