HƯỚNG DẪN THỦ TỤC (tham khảo)

1. VISA NHẬP CẢNH VIỆT NAM

+ Hồ sơ yêu cầu:

- Công văn đề nghị giải quyết nhập cảnh cho khách nước ngoài.

- Công văn giới thiệu chữ ký và mẫu dấu của doanh nghiệp bảo lãnh.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - sao y bản chính.

 

2. GIA HẠN VISA

+ Hồ sơ yêu cầu:

- Tờ khai đề nghị cấp, gia hạn tạm trú - Mẫu NA5 (download)

- Giấy chứng nhận đăng ký tạm trú.

_________________________

 I. GIÁ DỊCH VỤ - VISA NHẬP CẢNH VIỆT NAM ( TẠM DỪNG ) 

Visa du lịch - ký hiệu DL ( TẠM DỪNG ) 

› Nơi nhận visa: Đại sứ quán / Lãnh sự quán VN tại nước ngoài / Các sân bay quốc tế Việt Nam 

Loại thị thực

(visa)

Số lần

nhập cảnh

Thời gian tiến hành (ngày làm việc) & Phí dịch vụ (VND)

Lệ phí thị thực *

(VND)

1-2 ngày Khẩn 1/2 ngày
- 1 tháng Một lần

VND270,000

($12) 

+VND340,000

($15) 

$25 *
- 3 tháng Một lần

VND340,000

($15) 

+VND340,000

($15) 

$25 *
- 3 tháng Nhiều lần

VND460,000

($20) 

+VND340,000

($15) 

$50 *

 

Visa thương mại & làm việc - ký hiệu DN ( TẠM DỪNG ) 

› Nơi nhận visa: Đại sứ quán / Lãnh sự quán VN tại nước ngoài / Các sân bay quốc tế Việt Nam

Loại thị thực

(visa)

Số lần

nhập cảnh

Thời gian tiến hành (ngày làm việc) & phí dịch vụ (VND)

Lệ phí thị thực *

(VND)

4 ngày Khẩn 2 ngày
- 3 tháng Một lần

VND1,160,000

($50) 

+VND340,000

($15) 

$25 *
- 3 tháng Nhiều lần

VND1,160,000

($50) 

+VND340,000

($15) 

$50 *

 

∗ Dịch vụ bao gồm:

» Tư vấn - Nộp & nhận kết quả thay.

» Nhận & trả hồ sơ tận nơi (TP.HCM).

» Phí dịch vụ - Lệ phí cơ quan xuất nhập cảnh.

× Không bao gồm lệ phí thị thực (lệ phí dán tem visa).

× Phí dịch vụ khẩn được cộng thêm.

 

 II. GIÁ DỊCH VỤ - GIA HẠN VISA

Loại thị thực

(visa)

Số lần

nhập cảnh

Thời gian tiến hành (ngày làm việc) & Phí dịch vụ (VND)

Ghi chú

6 ngày Khẩn - 2 ngày
 1. Visa du lịch - ký hiệu DL
- 1 tháng   Một lần

VND2,210,000

($95)

+VND465,000

($20)

Đã bao gồm lệ phí  
 2. Visa thương mại & làm việc - ký hiệu DN
- 1 tháng Một lần

VND1,280,000

($55)

+VND465,000

($20)

Đã bao gồm lệ phí
- 3 tháng Một lần

VND1,860,000

($80)

+VND465,000

($20)

Đã bao gồm lệ phí
- 3 tháng Nhiều lần

VND2,210,000

($95)

+VND465,000

($20)

Đã bao gồm lệ phí

 

∗ Dịch vụ bao gồm:

» Hồ sơ các công ty tại TP.HCM.

» Phí dịch vụ - Lệ phí dán tem visa .

» Tư vấn - Nộp & nhận kết quả thay.

» Nhận & trả hồ sơ tận nơi (TP.HCM).

× Hồ sơ các công ty ngoài TP.HCM, phí dịch vụ được cộng thêm.

× Phí dịch vụ khẩn được cộng thêm.

 

Vui lòng liên hệ:

VISAINFO.VN | Phone: (028) 3862-3684 | Mobile: +84 903-858-656

 _________________________

Xem thêm »

» Giấy miễn visa (5 năm)

» Thẻ tạm trú

» Giấy phép lao động