» Doanh nghiệp của bạn đang cần chuyên gia là người nước ngoài?

 

» Doanh nghiệp của bạn cần giấy phép lao động cho chuyên gia là người nước ngoài?

 

» Doanh nghiệp của bạn cần visa cho người nước ngoài nhập cảnh để làm việc tại Việt Nam?

 

Chúng tôi, visainfo.vn - dịch vụ  cho người nước ngoài, đáp ứng nhanh nhu cầu của doanh nghiệp bạn.

 

 

 

» Tư vấn miễn phí tất cả các hồ sơ về dịch vụ giấy phép lao động, visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

 

» Thực hiện nộp hồ sơ các dịch vụ: 

- Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

- Visa nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài.

- Thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

 

Tìm nhanh

Dịch vụ khác