Trợ giúp

Thẻ tạm trú - Mẫu NA6

Thẻ tạm trú - Mẫu NA6

Thủ tục hải quan

Thủ tục hải quan cho người xuất nhập cảnh gồm các hàng hóa được mang hoặc không được mang theo khi xuất nhập cảnh. Chi tiết

Giấy miễn visa

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC (tham khảo) Chi tiết

Thẻ tạm trú - Mẫu NA8

Thẻ tạm trú - Mẫu NA8

Hành lý được miễn thuế

Các hành lý của người xuất, nhập cảnh được miễn thuế Chi tiết

Tỷ giá thanh toán

[Trang đang cập nhật] Chi tiết

Hộ chiếu Việt Nam

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC (tham khảo) Chi tiết

Giấy phép lao động - Mẫu số 1

Giấy phép lao động - Mẫu số 1

Giấy phép lao động - Mẫu số 7

Giấy phép lao động - Mẫu số 7

Hộ chiếu - Mẫu X01

Hộ chiếu - Mẫu X01Dịch vụ khác