Trợ giúp

Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán khi đăng ký dịch vụ Chi tiết

Ký hiệu Visa

Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ... Chi tiếtTìm nhanh