Những trường hợp được cấp giấy miễn thị thực:

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

- Người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục (tham khảo):

Đối với người nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hồ sơ gồm:

- Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực - Mẫu N19

- 02 ảnh 4x6 (phông nền trắng, 01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh để rời)

- Hộ chiếu nước ngoài còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh

- Một trong những giấy tờ chứng minh quan hệ vợ, chồng, con với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:

  • - Giấy đăng ký kết hôn
  • - Giấy khai sinh
  • - Giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con
  • - Các giấy tờ khác có giá trị theo quy định của pháp luật Việt Nam
  • - Quyết định nuôi con nuôi