CHÂU Á | CHÂU ÂU | CHÂU MỸ | CHÂU ÚC 

 


1. ALGIERY

Embassy of Vietnam in Algiery
Add.: 30, Phố Chenua, Hydra, Alger, Algerie
Tel:  +213-21-692752/608843 | Fax: +213-21-693778 | Email: sqvnalgerie@yahoo.com.vn ; vnemb.dz@mofa.gov.vn


2. ANGOLA

Embassy of Vietnam in Angola
Add.: Via Al4, Lotes No 4 , Talatona, Luanda Sul, Luanda, Angola
Tel:  (244) 922668019 | Fax: (244) 924492169 | Email: sqvnangola@gmail.com


3. EGYPT

Embassy of Vietnam in Egypt
Add.: 47 Ahmed Heshmat Street, Zamalek, Cairo, Egypt
Tel:  (202) 2736 4327 | Fax: (202) 2736 6091 | Email: vnemb.eg@mofa.gov.vn


4. MOROCCO

Embassy of Vietnam in Morocco
Add.: N 27, rue Mezzouda, Souissi 10.000 - Rabat, Morocco
Tel:  (212) 537 65 9210 | Fax: (212) 537 65 9256 | E-mail: vnambassade@yahoo.com.vn


5. MOZAMBIQUE

Embassy of Vietnam in Mozambique
Add.: Av.Francisco Orlando Mabunbwe 1048/1026 Caixa Postal: 4051 - Maputo
Tel:  (258) 2149 7912 | Fax: (258) 2149 1992 | Email: sqvnmoz@yahoo.com


6. NIGERIA

Embassy of Vietnam in Nigeria
Add.: : No. 9 River Niger Street, Maitama District, Abuja (FCT), Nigeria
Tel: (234-8) 13708 6724 | Email:  dsqvnnigeria@yahoo.com


7. SOUTH AFRICA

Embassy of Vietnam in South Africa
Add.: 87 Brooks Street, Brooklyn, Pretoria P.O.Box: 13692, Hatfield, 0028, Pretoria
Tel:  +27-012-3628119 | Fax: +27-012-3628115 | Email: embassy@vietnam.co.za ; vietnamembassy.sa@gmail.com


8. TANZANIA

Embassy of Vietnam in Tanzania
Add.: Plot 15, Bongoyo Road, Oysterbay, PO Box: 9724 Dar Es Salaam
Tel:  (255-222) 664 535 | Fax: (255-222) 664 537 | Email:  vnemb.tz@mofa.gov.vn

(Nguồn : Bộ Ngoại giao)

_________________________

Xem thêm »

»  Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam

»  Đại sứ Việt Nam tại Châu Á

»  Đại sứ Việt Nam tại Châu Âu

»  Đại sứ Việt Nam tại Châu Mỹ

»  Đại sứ Việt Nam tại Châu Úc