BẢNG GIÁ TỔNG HỢP

I. VISA NHẬP CẢNH  

1. VISA ĐIỆN TỬ (E-VISA) - KÝ HIỆU EV

› Nơi nhận visa: Nhập cảnh tại các các cửa khẩu quốc tế Việt Nam

 Dịch vụ bao gồm:

» Tư vấn - Nộp & nhận kết quả thay.

» Nhận & trả hồ sơ tận nơi (TP.HCM).

» Phí dịch vụ - Lệ phí cơ quan xuất nhập cảnh.

» Đã bao gồm lệ phí thị thực (lệ phí dán tem visa).

× Phí dịch vụ khẩn được cộng thêm.

 

2. VISA LÀM VIỆC - KÝ HIỆU DN1, LĐ

› Nơi nhận visa: Đại sứ quán / Lãnh sự quán VN tại nước ngoài / Các sân bay quốc tế Việt Nam

 Dịch vụ bao gồm:

» Tư vấn - Nộp & nhận kết quả thay.

» Nhận & trả hồ sơ tận nơi (TP.HCM).

» Phí dịch vụ - Lệ phí cơ quan xuất nhập cảnh.

× Không bao gồm lệ phí thị thực (lệ phí dán tem visa).

× Phí dịch vụ khẩn được cộng thêm.

 

 II. GIA HẠN VISA 

 

 Dịch vụ bao gồm:

» Hồ sơ các công ty tại TP.HCM.

» Phí dịch vụ - Lệ phí dán tem visa .

» Tư vấn - Nộp & nhận kết quả thay.

» Nhận & trả hồ sơ tận nơi (TP.HCM).

× Hồ sơ các công ty ngoài TP.HCM, phí dịch vụ được cộng thêm.

× Phí dịch vụ khẩn được cộng thêm.

 

III. THẺ TẠM TRÚ

 

 Dịch vụ bao gồm:

» Hồ sơ các công ty tại TP.HCM.

» Phí dịch vụ - Lệ phí cấp Thẻ tạm trú.

» Tư vấn - Nộp & nhận kết quả thay.

» Nhận & trả hồ sơ tận nơi (TP.HCM).

× Hồ sơ các công ty ngoài TP.HCM, phí dịch vụ được cộng thêm.

 

 IV. GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

 Dịch vụ bao gồm:

» Hồ sơ các công ty tại TP.HCM.

» Phí dịch vụ - Lệ phí cấp Giấy phép lao động.

» Tư vấn hồ sơ - Nộp & nhận kết quả thay.

» Nhận & trả hồ sơ tận nơi (TP.HCM).

× Không bao gồm phí hợp pháp lãnh sự, dịch thuật, công chứng hồ sơ.

× Hồ sơ các công ty ngoài TP.HCM, phí dịch vụ được cộng thêm.

 

V. GIẤY MIỄN VISA

 

 Dịch vụ bao gồm:

» Phí dịch vụ - Lệ phí cấp Giấy miễn visa (thị thực).

» Tư vấn hồ sơ - Nộp & nhận kết quả thay.

» Nhận & trả hồ sơ tận nơi (TP.HCM).

» Giấy miễn có hiệu lực 5 năm; mỗi lần nhập cảnh được phép lưu trú với thời gian 6 tháng.  

_________________________

Xem thêm »

» Các nước được miễn visa

» Giấy miễn visa (5 năm)

» Ký hiệu visa

» Lệ phí visa

» Đại sứ quán / Lãnh sự quán VN tại nước ngoài

» Gia hạn visa

» Thẻ tạm trú

» Giấy phép lao động