( TẠM DỪNG ) 

DỊCH VỤ - THẺ THƯỜNG TRÚ

 

Vui lòng liên hệ:

VISAINFO.VNPhone: (028) 3862-3684 | Mobile: (+84) 903-858-656

___________________________________

THÔNG TIN CHUNG

Những trường hợp được cấp thẻ thường trú:

Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt nam thuộc một trong các trường hợp sau đây được xem xét, giải quyết cho thường trú: "Là vợ, chồng, con, cha, mẹ của công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam”

________________________________________________________

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC (tham khảo):

1. Đơn xin thường trú - Mẫu N9A (download) 

2. 04 ảnh mới chụp cỡ 3x4 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu;

3. Bản lý lịch tư pháp có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc của nước mà người đó có nơi thường trú;

4. Công hàm của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân đề nghị giải quyết cho người đó được thường trú tại Việt Nam (Kèm phiếu chuyển của cơ quan ngọai giao Việt Nam);

5. Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam (mẫu N10) có xác nhận của UBND phường, xã (kèm bản sao CMND, hộ khẩu của người bảo lãnh), tùy trường hợp cụ thể người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải xuất trình giấy tờ chứng minh có nhà ở hợp pháp hoặc có nguồn tài chính hợp pháp để đảm bảo có nhà ở và cuộc sống cho người được bảo lãnh.

6. Bản sao giấy tờ chứng minh là vợ, chồng, con, cha, mẹ, của công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam;

7. Bản sao hộ chiếu, bản sao visa hoặc thẻ tạm trú còn giá trị sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ (xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu);

8. Các giấy tờ, tài liệu liên quan khác (nếu có);

Các giấy tờ nêu trong hồ sơ (trừ giấy bảo lãnh và hộ chiếu) phải dịch ra tiếng Việt và công chứng hoặc hợp pháp hoá theo quy định của pháp luật. 

(Nguồn: Cơ  quan xuất nhập cảnh)

 

 

__________________________________________ 

Xem thêm »

»  Visa nhập cảnh Việt Nam

»  Gia hạn visa

»  Giấy miễn visa (5 năm)  

»  Thẻ tạm trú

»  Giấy phép lao động