DỊCH VỤ - CHỨNG NHẬN, HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

visainfo.vn thực hiện các dịch vụ nộp thay hồ sơ về chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật, chứng thực các bản dịch, bản sao các giấy tờ, văn bản… tại các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. 

 

Vui lòng liên hệ:

VISAINFO.VNPhone: (028) 3862-3684 | Mobile: (+84) 903-858-656

________________________________________

THÔNG TIN CHUNG

Các văn bản, giấy tờ liên quan đến công dân và doanh nghiệp nước ngoài, cần chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

 __________________________________________________________________

CƠ QUAN CHỨNG NHẬN, HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ:

SỞ NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (BỘ NGOẠI GIAO)

Địa chỉ: Số 6 Alexandre De Rhodes, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 __________________________________

Xem thêm »

» Đại sứ quán / Lãnh sự quán nước ngoài tại VN

» Visa nhập cảnh Việt Nam

» Gia hạn visa

» Giấy miễn visa (5 năm)  

» Thẻ tạm trú

» Giấy phép lao động