Mẫu NA2 - Công văn xin nhập cảnh Việt Nam?

 Mẫu NA2 hay còn gọi là công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (NA2). Doanh nghiệp cần điền thông tin mẫu NA2 (đơn xin công văn nhập cảnh Việt Nam) này, kèm theo hồ sơ khi làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.
 Với những công dân thuộc một số quốc gia được miễn visa Việt Nam, doanh nghiệp bảo lãnh nhập cảnh cho người nước ngoài không cần xin công văn nhập cảnh Việt Nam theo thời hạn được miễn visa Việt Nam